Stipendium

Skalpellen är en ideell förening. Föreningen har möjlighet att dela ut stipendium till medlem som vill fortbilda sig inom Skalpellens intresseområden. Syftet med stipendiet är att fortbildningen ska komma medlemmen till gagn, och att den förvärvade kunskapen och erfarenheten kan vidareförmedlas till föreningens övriga medlemmar genom föredragshållning av stipendiaten på nästkommande Skalpellen-kurs.

Ansökan med beskrivning av projekt och specifikation av kostnader skickas till styrelsen

 

 

 

Comments are closed.