Historik

Skalpellen hade sitt första möte på djursjukhuset Strömsholm den fjärde maj 1990. Mötets ordförande och initiativtagare var Sune Jerre.

Föreningen har även antagit ett internationellt namn : Swedish Society of Small Animal Surgery and Anesthesiologi.

Skalpellens styrelse har till uppgift att tillse att någon kollega eller klinik/djursjukhus tar på sig ansvaret att genomföra en kurs inom ett tema. Arrangören skall genomföra kursen på egen hand med hjälp av råd från styrelsen. Mötena skall gärna varva föreläsningar med falldiskussioner och ett lokalt socialt program.

 

Kurser under åren

 

 • Ledkirurgi, 90.05.04 , Djursjukhuset Strömsholm
 • Thorax kirurgi, 90.11.16 , Djursjukhuset i Jönköping
 • Mjukdelskirurgi, 91.09.27 , Lundabygdens Djursjukhus
 • Huvud och halsens kirurgi, 92.03.13 , Falu Djursjukhus
 • Plastikkirurgi och diskbråck, 93.09.24 , Djurkliniken Gullbringa
 • Anestesi och intensivvård, 94.03.18 , Djurakuten Stockholm
 • Urogenitalia, 94.11.11 , Norsholms Djursjukhus
 • Avancerad ortopedi, 95.05.04 , Läckeby & Helsingborgs Dj sjukhus
 • Främmande kroppar och muskelskador, 96.03.15 , Gästrike Djursjukhus
 • Koagulationsrubbningar och radiokirurgi, 97.03.07 , Hallands djursjukhus
 • Praktisk onkologi, 97.09.12 , Vesslarps vet klinik o Vet kliniken Prima Liv
 • Advanced respiratory surgery, 98.04.25 , Strömsholms Djursjukhus
 • GIVM- mötet i Göteborg 99.08.19
 • Lever och pancreas kirurgi, 00.02.04 , Helsingborgs Djursjukhus
 • Bog, höft, knäled – ledproblem o behandling, 01.03.23 , Solstadens Smådjursklinik
 • Anestesi och intensivvård, 02.05.19, Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg
 • Thoraxkirurgi med anestesi, 03.05.09 , Blå Stjärnans Djursjukhus Borås
 • Akut ögonkirurgi, 04.03.12 , Jönköpings smådjursklinik
 • Knäledsproblem, 05.05.11 , Haninge Djurklinik
 • Ledoperationer , Rehabilitering, falldiskussioner, 06.03.16. Falu Djursjukhus
 • Patella och fallpresentationer, 07.09.13 , Djursjukhuset i Malmö
 • Avancerad bilddiagnostik, suturer, amputationer, 08.03.06 , Animalen Smådjursklinik
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014: 25-årsjubileum!Utvecklingen av kirurgi i Sverige de senaste 25 åren. 9-10/5.  Båstad Hotell Skansen.
 • 2015: Artros 30/4-2/5 Hotell Havsvidden, Åland.
 • 2016: Akutkirurgi och -anestesi. 8-10/4. Visby, Gotland.
 • 2017: Plastikkirurgi och korrigerande kirurgi. 24-26/3. Tällberg, Dalarna
 • 2018: Bukkirurgi, laparaskopi & intensivvård vid bukkirurgi. 4-6/5. Nääs fabriker, Västra Götaland
 • 2019: ortopediska trauman 17-19 maj. Ystad Salsjöbad
 • 2020: covid-19
 • 2021: covid-19
 • 2022: Onkologi 1-3 april. Marholmen

Comments are closed.