Skalpellen 2020 INSTÄLLT

Med anledning av covid-19 tvingas vi ställa in årets kurs.

Vad det här kommer att innebära för föreningen vet vi ännu inte fullt ut. Vår förhoppning är att föreningen inte ska behöva upplösas eller gå i konkurs och att vi kan anordna kursen enligt avsett tema senare,tex i höst eller nästa vår. Ingen hotellavgift kommer att krävas av er som är anmälda eftersom styrelsen ställer in arrangemanget. I övrigt får vi återkomma med besked så fort vi vet mer

Comments are closed.