Schema 2024

Fredag

12-13 LUNCH

13-17

13.00-13.40 Grundläggande sårvård                               AB

13.45-14.40 Tensionsfri suturering                                  SJ

14.40-15.05 Fika

15.05-16.00 Multimodal smärtbehandling                         DF

16.00-16.55 CRI och nya läkemedel för analgesi              DF

16.55-17.05 Paus

17.05-18.05

Gruppövning: Falldiskussion (alla föreläsare)

19.30 MIDDAG

 

Lördag

8.30-9-40

Juvertumörer, vad är nytt                                AB

TIVA för juvertumörer                                       DF

TAP, intercostal, serratus plane, wound soaking                 DF

09.40-10.00

Fika

10.00-11.10

Mastocytom                                                         SJ

RUMM block                                         DF

Degranulation och anestesi             DF

11.10-12.10

Distala ben, neoplasier, trauma (degloving skador) AB

                          Plastik/graft samt amputation

                          Plastik: distal RUM, men också ringblock                                DF

12.10-12.15 Bensträckare

12.15-13.00

Amputation: how to prevent sensitization och epidural/epidural kateter   DF

Antibiotika                                                             SJ

13.00-14.00 LUNCH

14.00-15.40

Fall gruppövningar (katt) alla föreläsare (AB, SJ, DF)

15.40-16.00

Fika

Lördag eftermiddag (16-18)

Gemensamma frivilliga aktiviteter

 19.15 ÅRSMÖTE + FÖRDRINK

20.00 MIDDAG

 

Söndag

9.00-10.10

Rekonstruktion ansikte                                     SJ

                          Ögonlockstumör

                          TECA LBO

10.10-10.30

Fika

10.30-11.30

Blockar till ansiktet, ansikts-smärta             DF

Great auricolar/auriculotemporal block?

11.30-12.30

Falldiskussioner (distala ben) och wrap up alla föreläsare

 12.30 LUNCH

Comments are closed.